השירותים שלנו

השירותים שלנו

 • טבלת הוצאות והכנסות ועד בית
  ניהולו עד בית הוא תפקיד רגיש ואחראי מאין כמוהו. יושרתם של אנשי הוועד בכלל ושל היושב-ראש בפרט אמורה להיות ללא דופי, מעל לכל ספק. ניהול כספי הוועד הוא אחת המטלות היותר חשובות מבין מגוון תפקידיו. בשל רגישות מובנת וטבעית של הנושא, ניהול כספי הוועד צריך להיעשות בשקיפות מלאה. חלק בלתי נפרד מהשקיפות הוא דיווח תקופתי לחברי הוועד ולכל הדיירים. זכותם של משלמי המסים לדעת מה נעשה בכספם. טבלת הוצאות והכנסות מאפשרת קבלת תמונה עדכנית ומדויקת של מצבו הכספי של הוועד. לגיטימי להתווכח על ייעוד הכספים על אופן חלוקתם, על המטרות שלשמן יש להקצותם ועוד. סביר להניח כי חלק הארי של התקציב מיועד לתחזוקה שוטפת של הבית, בעיקר של המתחמים המשותפים לדייריו כגון המבואה, חדר המדרגות, הגינה מסביב ועוד. ניהול הכספים של ועד הבית יכול להיעשות בפשטות ובקלות באמצעות תכנת אסקל פשוטה, שבה ניתן לפרט את כל אחד מסעיפי ההכנסות וההוצאות. ההוצאות רבות: תחזוקת הגינון, המעלית ניקיון, חנייה, מערכות חשמל ואש, ביטוחים, הדברות, ייעוץ משפטי במידה שנדרש (כגון לטיפול בסרבני מסים), אינסטלציה, שערים, נורות, מקלטים, מצלמות אבטחה, לוחות פיקוד, שיפוץ ושדרוג. שימוש בתכנת ניהול כספי ייעודית מאפשרת קבלת מידע עדכני בכל נקודת זמן, מעקב שוטף אחרי הכנסות והוצאות ובכך לספק לוועד מידע מדויק של אופן הניצול של הכסף. תכנה חכמה מאפשרת, בין השאר, לבחון חלופות לעלויות שירותים שונים, לרבות תחזוקה שוטפת של הבניין. היא מספקת תשתית נדרשת לקבלת החלטות שמשמעותן התייעלות וחיסכון. התכנה מייתרת את הצורך ברישומים ידניים באמצעות פנקסי קבלות. באמצעות המחשב ניתן לקבל דוחות עדכניים ומפורטים על פי כל פרמטר נדרש. תרומת התכנה לניהול יעיל ומשתף היא עצומה: כל הדיירים יכולים לקבל תשובה מפורטת וממוסמכת על כל שאלה בכלל ובנושא הניהול הכספי, מדיניות השימוש בכספים ועוד, בפרט. מקורות ושימושים הכנסות והוצאות, כמוהן כהיצע וביקוש- כל אחת מהן ניצבת מצד נגדי, מה שמאפשר לחשב את המאזן ולהגיע, כנדרש, לנקודת איזון. כאשר כל המידע נגיש וזמין, קיימות אחריות ומחויבות עליונות, הנובעות והסמכות המוקנית למי שמופקדים על ניהול ועד בית וההכנסות וההוצאות. כאשר המידע, ברזולוציה של ההוצאה הקטנה ביותר, נגיש, זמין ושקוף לכל הדיירים, ניתן לגבש דעה על אודות מידת ההצדקה של הוצאה זו או אחרת, ובכלל- על מדיניות השימוש בכספי הוועד, שהם, כמובן, כספי הדיירים. המקורות והשימושים הם קבועים, אף כי יש הוצאות הכרחיות, שלא ניתן לצפות ולתכנן אותן מבעוד מועד, כגון תשלום עבור תיקונים. עם זאת חשוב שבמסגרת התכנון הכספי יוקצה סכום מסוים שמיועד למימון הוצאות בלתי צפויות. טבלת הוצאות והכנסות של ועד בית יכולה לתת תמונה מפורטת על המקורות ועל השימושים, על ניצול הכסף. הניסיון מלמד, כי כסף תמיד עלול להוות גורם למחלוקות, לסכסוכים ואף לריבים. זו הסיבה שוועדי בתים (ודאי מי שדייריהם, בבתים משותפים, יכולים להרשות זאת לעצמם) מעדיפים להפקיד את מלאכת ניהול הבית ותחזוקתו בידי חברת ניהול ואחזקות מקצועית, חיצונית, המשקיעה כל מאמץ אפשרי וכל משאב נדרש בניהול ובתחזוקה. גורם חיצוני נתפס כגורם מקצועי, בלתי משוחד ובלתי מוטה, ששיקוליו ענייניים. חברה חיצונית שמנהלת את כספי ועד הבית מפיגה את חששות הדיירים שמא נעשה שימוש בלתי תקין בכספים. בשורה התחתונה: טבלת הכנסות והוצאות עושה סדר בנושא הכספי, שהוא הנושא החשוב, המורכב והרגיש ביותר בכלל, ובוועדי בתים בפרט. המספרים השקופים מדברים בעד עצמם, לא מותירים מקום לפרשנות.
 • פרוטוקול החלפת ועד בית
  פרוטוקול ועד בית הוא מסמך רשמי ומחייב. על גזבר ועד הבית למלא אותו בקפידה בכל אחת מישיבותיו של הוועד. על מסמך זה חייבים לחתום דיירי הבניין וכך, כשהוא חתום, הוא מהווה אסמכתא משפטית הן להחלטה והן לערעור. לדיירי הבניין שמורה הזכות לעיין בפרוטוקול בכל זמן סביר לאחר פנייה בכתב המיועדת לגזבר. ישיבה שבה נדונה החלפת ועד הבית היא ישיבה בעלת חשיבות מכרעת. מתפרסמת הודעה על קיומה מבעוד מועד. חברי הוועד נדרשים לאשר בחתימתם את הסכמתם לאופן זימון הישיבה, הנושא שיידון בה מועדה ודיון על אודותיו. בסוף הפרוטוקול חותמים דיירי הבית שהם בעלי הנכס את אישורם לפרוטוקול. לפרוטוקול החלפת ועד בית חשיבות רבה, יתרה, ולו רק כדי שההחלפה תיחשב חוקית ותקפה. חשוב לציין, כי על פי רוב חברים הנמנים עם ועד הבית ממלאים תפקיד כפוי טובה; הם חשופים לביקורת, הם נתונים ללחצים, לא אחת מטיל אי מי מהדיירים דופי ביושרם. סיבות שונות עשויות להניע דרישה להחלפת הוועד או מי מהחברים המכהנים בו: התנהלות כספית המעלה חשד לאי סדרים, אי הוצאת חשבוניות כנדרש, דיווח חלקי ולא שקוף, ניהול כוחני והתנהלות כוחנית מול הדיירים. מה שלא כתוב על נייר כתוב על קרח יש חשיבות רבה לכתיבת פרוטוקול מדויק בכלל ובנושא החלפת הוועד בפרט. על מנת לתת תוקף משפטי להחלפה יש לעגן אותה במסמך כתוב, כנדרש, ובחתימת דיירים. כאמור, תפקיד המכהנים בוועד הבית הוא תפקיד כפוי טובה, לכן אין "קופצים" רבים להימנות עם חבריו. כאשר מי שמכהנים בוועד הבית רוצים לסיים את תפקידם ולא נבחר להם מחלי, ניתן לזמן ולכנס אסיפת דיירים, שבה תימסר הודעה על הרצון לסיים את התפקיד ולהעבירו באופן מסודר למי שייבחרו. לא צריך להמציא את הגלגל; ניתן למצוא באינטרנט טפסים של ניהול פרוטוקולים מסודרים. כל שנדרש הוא למלא את הפרטים במקומות המיועדים לכך. עיגון ההסכמות בכתב הוא קריטי לסוגיית החוקיות של הבחירה. הוא גם מאפשר למצוא ליקויים, במידה שהם קיימים. גיבוש בסיס הסכמה רחב גם בהינתן חוסר להיטות של דיירים לכהן בוועד הבית, עדיין חשוב להקפיד על פרוטוקול מסודר. ניהול תקין מתחיל באופן הרישום של הפרוטוקול. כמו כל סעיף הנדון בישיבות הוועד, גם ישיבה בנושא החלפתו צריכה להתקיים תוך תיעוד מלא ומוסמך של מהלכה ושל ההחלטה המתקבלת בסופה, ובהקשר זה- רישום פרטי החברים החדשים בוועד. פרוטוקול החלפת ועד מהווה אסמכתא לבחירת חברים חדשים. מי שישיג או יערער על בחירת מי מהדיירים, יופנה אל הפרוטוקול. עדיין שמורה לו הזכות לערער אבל לפחות טענה לאי חוקיות הבחירה נגרעת ונשללת ממסכת טיעוניו. רישום מסודר בפרוטוקול חשוב גם ואולי בעיקר על מנת להסיר חשש וספק לאי תקינות ההליך. רישום כזה חשוב על מנת לא לתת חומר למלעיזים ולמי מהדיירים שכל נציג בוועד חשוד עליהם כמי שחברותו נובעת מאינטרס אישי. חשוב לקיים את הליך ההחלפה בצורה מסודרת ועד כמה שניתן באווירה טובה. גיבוש בסיס הסכמה רחב הן לאיוש הוועד והן להחלטות המתקבלות בו מהווה תרומה חשובה לשיפור איכות הדיור בפרט ולאיכות החיים בכלל. ניהול משתף הוא אתגר, גל וחומר לניהול כספי של ועד בית, שבו תמיד עלולים להיווצר חילוקי דעות – האם הוצאה בסעיף זה או אחר הכרחית או מוצדקת. ברור שככל שהדיירים יקבלו מידע בתדירות גבוהה וירגישו כי הוועד מנהל את העניינים לטובת הדיירים כולם ולרווחתם, כך תהיה מלאכתם של כולם קלה יותר.
 • ניהול נכון של כספי ועד הבית
  ניהול נכון של כספי ועד הבית ניהול כספי נכון של ועד הבית הוא תנאי הכרחי לפעילותו השוטפת היעילה והראויה. ניהול שוטף ורציף של הכנסות והוצאות המפוקחות ומבוקרות על ידי רואה חשבון מהווה ערובה לשקיפות (מרכיב מהותי, אשר בשל הרגישות הטבעית והמובנת של הדיירים, החששות והחשדות שלהם, חשוב להקפיד עליה). ניהול כספי נכון עשוי למנוע לזות שפתיים, האשמות, התנצחויות (אלא אם כן מתברר כי יש סיבות נוספות לכך, שאינן קשורות בהכרח בכסף ובאופן ניהולו) בין דיירי הבית לבין מי מאנשי הוועד או כולם. מלות המפתח לניהול נכון- סדר ושקיפות יימות כיום תוכנות ניהול ייעודיות לוועדי בתים משותפים, המאפשרות רישום שיטתי של כל הפעילות הכספית. כך ניתן לקבל מידע מעודכן און ליין ולשתף בו ככל שנדרש, את הדיירים. ניהול מסודר הוא, כאמור, תנאי הכרחי ליכולת הניהול, הבקרה והשליטה של הוועד. מאחר שסמכות ואחריות מתרכזות ומתנקזות אצל מי מחברי הוועד שנבחר כגזבר שלו, אשר תפקידו לרכז את הטיפול בנושא הכספי, הוא מהווה את הכתובת לפניות. ניהול נכון ומושכל מחייב קבלת חשבונית כנגד כל הוצאה של הוועד וניפוק קבלה עבור ההכנסות ממסי הדיירים. ניהול נכון פירושו עריכת דוח כספי אחת בשישה חודשים, ניהול חשבון הבנק של דיירי הבניין המשותף. תכנה להנפקת חשבוניות דיגיטאליות מייתרת את הצורך באיסוף ניירות ומקלה על הניהול. הפקדת מלאכת הניהול בידיה של חברת ניהול חיצונית חוסכת כאב ראש לדיירים. יש לה עלות כספית, כמובן, אבל ייתכן שהתועלת הרבה שניתן להפיק ממנה מצדיקה את העלות. יש יתרון בלתי מבוטל בכך שהניהול מתבצע על ידי מי שאין לו כל אינטרס בניהול מבנים וממילא הוא לא נחשד במשוא פנים או בהטיות. חשיבות ניהול שקוף ומשתף חורגת מהיותו תנאי הכרחי לסדר ולארגון. ניהול כזה יוצר ומגביר בהדרגה את תחושת האמון שרוחשים הדיירים. יש בכוחו למנוע או לצמצם באופן דרמטי את תופעת סרבנות התשלום של מסי הוועד. השקיפות מעוגנת בחוק המחייב פרסום דוח חצי שנתי. החוק מתיר גם למי מהדיירים שרוצה לעיין בדוח הכספי להיחשף אליו בנוכחות הגזבר. שקיפות לא מתמצה רק בהוכחת הניהול התקין. היא מהווה גורם חשוב ביותר ליצירת אווירה של אמון, שהיא כה חיונית כשמדובר באנשים שחולקים בניין משותף. ניהול כספי נכון משדר אמון ואמינות ישיבות ועד הבית מהוות הזדמנות להעלאת השגות, בקשות, דרישות וכל מה שהוא לגיטימי בפורום זה. אם, לדוגמה, מי מהדיירים שנחשף לדוח השנתי מגלה הוצאות בסעיפים שנראים לו תמוהים ומעוררי שאלות או מיותרים, זכותו להעלות לדיון את הדברים. הרישום המסודר של הכנסות והוצאות יכול להוות אינדיקציה ברורה לפעילויות השונות של הוועד ולשקף את איכות הניהול. אם מכל סיבה שהיא, אין רצון או יכולת למסור את הניהול בכלל ואת הניהול הכספי בפרט לידיה של חברת ניהול חיצונית, יש חשיבות יתרה להקפדת הגזבר המופקד על הניהול לבצע אותו ללא דופי ובשקיפות מרבית. ניהול כזה מפוגג מתחים, תורם לאווירה רגועה, ובכך תורם לאיכות הדיור בבניין בפרט ולאיכות החיים בו בכלל. רישום רציף, שוטף וסדיר בטבלת הוצאות והכנסות- טבלת אקסל נותנת את המענה המיטבי לכך – הוא הבסיס להתנהלות ולניהול נכונים. יכול להיות ויכוח בסעיפי ההוצאה השונים או ביקורת על אי מיצוי הגבייה מכל הדיירים במועד הנדרש, אבל כאשר מתקיים ניהול נכון, אפשר לקבוע כי קל יותר לטפל גם בבעיות השונות שמתגלעות ועולות לדיון בישיבות עם חברות ועד בית שונות. חשוב לציין גם שרישום מסודר של פרוטוקול, שמעוגן בחוק ומתחייב ממנו, אף הוא חלק בלתי נפרד מניהול נכון ותקין.
 • מכתב לדוגמא ועד בית
  -- להורדת המסמך בגרסת Word לחץ כאן -- ‏א' סיון תשע"ח ‏15/05/2018 לכבוד: מר דירה מספר שלום רב הנדון עיכוב מתמשך בתשלום  חובך - חלקך בהוצאות אחזקת הרכוש המשותף של הבניין מכתב זה נכתב ונשלח אליך, לאחר ששיחות שונות שקיימנו אתך בנושא הסדרת חובך לועד בית לא הועילו. אנחנו מקווים, כי מכתב זה יניע אותך להסדירו בהקדם. על פי הרישום והמעקב הקפדניים של הוועד, כפי שהם מופיעים בפרוטוקולים של ישיבותיו, מתברר כי על אף שזה מכבר עברו מועדי התשלום, טרם שילמת את חלקך בהוצאות האחזקה של הרכוש המשותף בבניין בשישה החודשים האחרונים, כמתחייב וכנדרש מכל דיירי הבניין. יתרת חובך היא: יתרת חובך כדלקמן: 1 .חודש סך _______________ 2 .חודש סך _______________ 3 .חודש סך _______________ 4 .חודש סך _______________ 5 .חודש סך _______________ 6 .חודש סך ________________ סך הכל ₪ . על פי הפירוט הבא: 1 .עבור: . 2 .עבור: . 3 .עבור: . 4 .עבור: . 5 .עבור: . לידיעתך, בחוק המקרקעין תשכ"ט 1969 בפרק  ו',הדן בעניין בתים משותפים, בסעיף 58 כתוב: "כול בעלי הדירות חייבים בתשלום הוצאות "ניהול ואחזקת" הבית המשותף. החלוקה היא על פי שטח הרצפה של כול דירה ודירה. לוועד הבית אין שום עניין וקשר אם הדיירים הזמניים לצורך עניין זה". אשר על כן, אם בתוך 10 ימים, ממועד כתיבתו ומסירתו של מכתב זה, לא תסדיר את חובך, ניאלץ לפנות לאגודה לתרבות הדיור לצורך הגשת תביעה בפני המפקח לרישום מקרקעין. למען שמירה על יחסי שכנות טובים, כמקובל וכראוי, וכדי לא לאלץ אותנו לנקוט צעד, אשר אותו ננקוט, אם וכאשר, רק בהעדר כל ברירה אחרת, אנחנו מבקשים ממך להסדיר את החוב בהקדם האפשרי. יצוין, כי אי הסדרת החוב גורמת עוול בלתי מוצדק לשאר דיירי הבניין, הממלאים את חובותיהם בכלל ומשלמים את מסי הוועד, כנדרש מהם, במועדם. בכבוד רב, נציגות ועד הבית -- להורדת המסמך בגרסת Word לחץ כאן --
 • זמינות 24/7
  קומפלט מספקת ללקוחותיה את רמת השירות הגבוהה והאיכותית ביותר! אנו מעניקים שירות מסביב לשעון, על מנת לספק מענה מהיר ויעיל לכל אחד מלקוחותינו. כל פנייה תתקבל ביחס אישי ובמסירות מלאה. כיצד להשיג אותנו? התקשרו אלינו בכל עת במספר טלפון: 054-6553594 ניתן לפנות אלינו גם במייל בכתובת: completnihul@gmail.com תמיד לרשותכם.
 • גביית כספים מהדיירים
  הימנעו מסכסוכים ואי נעימויות בין השכנים, ניהול ואיסוף מיסי ועד הבית היא באחריותנו. מגוון אפשרויות תשלום: מזומן, שיקים, העברה בנקאית ואפילו באמצעות כרטיס האשראי. מכתבי התראה יישלחו למאחרים בתשלומים. טיפול משפטי בסרבני תשלום.
 • שירותי אחזקה
  קומפלט מתמחה במתן שירותי אחזקה שוטפת ותחזוקה מונעת של רכוש משותף. חברתנו דואגת להבטיח את שלמות המערכות והציוד של הבניין ואת תפקודן המיטבי. תחזוקה ופיקוח על מערכות שונות: תיקוני חשמל, החלפת נורות, מפסקים, כיוון שעונים ועוד. אחזקה וטיפול בדלתות, ידיות, מנעולים ומחזירי שמן. חזות הבניין- שימור ואחזקה אסתטית של חזות הבניין. תיקונים ושיפוצים שונים. מערכות ושירותים שונים להם אנו מבצעים אחזקה מונעת ופיקוח על נותני השירות המקצועיים: גנרטור חירום – תחזוקה וביקורת תקופתית. משאבות לחץ מים – טיפול ואחזקה. מערכת כיבוי אש – שימור ותיקון חלפים. מערכת מעליות - ביקורת, אישור הנדסאי, שירות וביטוח חלפים. מערכת מצלמות במעגל סגור – בדיקת תקינות תקופתית. צנרת ביוב ראשית – פתיחת סתימות ותיקונים. שירותי גינון – ניהול גנן מוסמך וצוות עובדים מקצועי. שירותי ניקיון – פיקוח ביצוע עבודה מטופחת ואיכותית. שירותי הדברה – ניהול מדביר מוסמך ושימוש בחומרים נכונים. שירותי אבטחה – מתן פתרונות שמירה לבתי מגורים. גג הבניין - ניקוי ושימור גג המבנה.
 • ניהול חשבונות
  ניהולו של מבנה כרוך בהשקעה, מאמץ והמון שעות של התעסקות. אנו בחברת קומפלט נדאג לניהול הבניין עבורכם. השאירו את הטרחה לקומפלט ותהיו בראש שקט: ניהול חשבון ההכנסות וההוצאות של הבניין. שקיפות מלאה בקבלת החלטות ותשלומים לספקים. הפקדות כספים לחשבון הבנק של הועד. ביצוע תשלומי חשבונות שוטפים: חשמל, מים וכד'. הגשת דוחות תקופתיים ושנתיים. ניהולי ביטוחי המבנה השונים.

צור קשר עוד היום לקבלת הצעת מחיר ותיאום פגישה ראשונית ללא כל התחייבות!

054-6553594  completnihul@gmail.com