Monthly Archives: נובמבר 2018

טבלת הוצאות והכנסות ועד בית

ניהולו עד בית הוא תפקיד רגיש ואחראי מאין כמוהו. יושרתם של אנשי הוועד בכלל ושל היושב-ראש בפרט אמורה להיות ללא דופי, מעל לכל ספק. ניהול כספי הוועד הוא אחת המטלות היותר חשובות מבין מגוון תפקידיו. בשל רגישות מובנת וטבעית של הנושא, ניהול כספי הוועד צריך להיעשות בשקיפות מלאה. חלק בלתי נפרד מהשקיפות הוא דיווח תקופתי…
Read more