Monthly Archives: ינואר 2013

טיפול במערכות

על מנת לטפל במערכות כגון גנרטור חירום, מערכת משאבות לחץ מים, מערכת כיבוי וגילוי אש נדרש ידע רב וניסיון עשיר. אנו מבצעים שירותי אחזקות מונעות ומתוכננות ומפקחים על ביצוע עבודות נותני שירות מקצועיים באופן סדיר.
Read more

הדברה

שירותי הדברה וריסוס תקופתיים המתבצעים ע"י מדביר מוסמך בעל רישיון. חומרי ההדברה בהם נעשה שימוש הינם תקניים ומאושרים לעבודה בסביבת מגורים.
Read more