Recent Posts by משה

טבלת הוצאות והכנסות ועד בית

ניהולו עד בית הוא תפקיד רגיש ואחראי מאין כמוהו. יושרתם של אנשי הוועד בכלל ושל היושב-ראש בפרט אמורה להיות ללא דופי, מעל לכל ספק. ניהול כספי הוועד הוא אחת המטלות היותר חשובות מבין מגוון תפקידיו. בשל רגישות מובנת וטבעית של הנושא, ניהול כספי הוועד צריך להיעשות בשקיפות מלאה. חלק בלתי נפרד מהשקיפות הוא דיווח תקופתי…
Read more

פרוטוקול החלפת ועד בית

פרוטוקול ועד בית הוא מסמך רשמי ומחייב. על גזבר ועד הבית למלא אותו בקפידה בכל אחת מישיבותיו של הוועד. על מסמך זה חייבים לחתום דיירי הבניין וכך, כשהוא חתום, הוא מהווה אסמכתא משפטית הן להחלטה והן לערעור. לדיירי הבניין שמורה הזכות לעיין בפרוטוקול בכל זמן סביר לאחר פנייה בכתב המיועדת לגזבר. ישיבה שבה נדונה החלפת…
Read more

ניהול נכון של כספי ועד הבית

ניהול נכון של כספי ועד הבית ניהול כספי נכון של ועד הבית הוא תנאי הכרחי לפעילותו השוטפת היעילה והראויה. ניהול שוטף ורציף של הכנסות והוצאות המפוקחות ומבוקרות על ידי רואה חשבון מהווה ערובה לשקיפות (מרכיב מהותי, אשר בשל הרגישות הטבעית והמובנת של הדיירים, החששות והחשדות שלהם, חשוב להקפיד עליה). ניהול כספי נכון עשוי למנוע לזות…
Read more

מכתב לדוגמא ועד בית

-- להורדת המסמך בגרסת Word לחץ כאן -- ‏א' סיון תשע"ח ‏15/05/2018 לכבוד: מר דירה מספר שלום רב הנדון עיכוב מתמשך בתשלום  חובך - חלקך בהוצאות אחזקת הרכוש המשותף של הבניין מכתב זה נכתב ונשלח אליך, לאחר ששיחות שונות שקיימנו אתך בנושא הסדרת חובך לועד בית לא הועילו. אנחנו מקווים, כי מכתב זה יניע אותך להסדירו בהקדם.…
Read more

Recent Comments by משה

No comments by משה yet.