שירותי הדברה וריסוס תקופתיים המתבצעים ע"י מדביר מוסמך בעל רישיון.

חומרי ההדברה בהם נעשה שימוש הינם תקניים ומאושרים לעבודה בסביבת מגורים.

No Comments Yet.

Leave a comment